×

Obchodní podmínky

Obchodní jméno (sídlo firmy podle registru)

OBUV – ŠPECIÁL, spol. s r.o.

Ulice a číslo

Duklianska 19

PSČ a město 085 01 Bardejov
   
IČO

36458503

DIČ

2020027064

IČ DPH

SK2020027064

Zápis v rejstříku

Společnosť je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, ve vložke číslo 11443/P

   
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
  IBAN:  CZ35 0300 0000 0002 2216 6997
   
Telefón

+421 905 60 60 90

Email info@bosp.cz
Příjem objednávek přes e-shop  nonstop
   
Provozní doba

pondělí až pátek od 08.00 do 16.00 hod

Zodpovedný vedouci Domink Maťaš
Prevádzka

Duklianska 19, 085 01 Bardejov

Orgán dozoru

Inspektorat Slovenskej obchodnej inspekce se sídlom v Prešove pro Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01  Prešov 1

tel: 051/7721 597

e-mail: pr@soi.sk

 

 

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu​ www.bosp.cz

Článek I. 

Vymezení pojmov

 

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., so sídlom Duklianska 19, 085 01 Bardejov.
 2. Prodávajúcim je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., se sídlem Duklianska 19, 085 01 Bardejov.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.bosp.cz je společnosť OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o., se sídlem Duklianska 19, 085 01 Bardejov. 
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 5.  E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato není nulová).
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.
 9. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

 

Článek II. 

Cena

 

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 21% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek III. 

Objednávka

 

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generovaný a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího na zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 5. tohoto článku.
 4. V případě pokud je kupující vyzván k úhradě zálohy resp. zálohové platby nebo si zvolí platbu převodem na účet, tedy jakýkoliv jiný způsob platby, při kterém poukazuje peněžní prostředky před dodáním zboží nebo poskytnutím služby, je povinen tuto platbu uskutečnit ve lhůtě stanovené dodavatelem. V případě pokud v uvedené době splatnosti nebude připsána úhrada na účet dodavatele, prodávající může takovou objednávku stornovat pro nesplnění povinností kupujícího uhradit zálohu nebo neuhrazení platby předem.
 5. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslána na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická správa prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
 6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícího informuje. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dnů v případě zrušení a nebo stornování objednávky.

 

Článek  IV. 

Platobní podmínky

 

 1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží a to buď v hotovosti nebo platební kartou)
  2. platba prostřednictvím platební brány GoPay
  3. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude expedováno  po obdržení peněžních prostředků na náš účet
 2. Poplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.
 3. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
  1. slevu z ceny za registraci do eshopu
  2. slevu za opakovaný nákup
  3. slevu na základě jednorázového slevového kupónu
 4. Poskytované slevy není možné kumulovat.

 

Článek V. 

Dodací podmínky

 

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  1. kurýrní společnosti DPD, se sídlem Technická 4313/7, 821 04 Bratislava
  2. prostřednictvím služby Zásilkovna, provozována společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava

 

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme
  1. při dopravě kurýrní společností a objednávce do 2500 Kč s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 150 Kč
  2. při dopravě formou zásielkovne a objednávce do 2500 Kč s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 150 Kč
  3. při objednávce nad 2500 Kč, doprava kurýrní spoločnoťou nebo formou zásilekovne - 0 Kč
 2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi)
  1. při dopravě kurýrní společností při objednávce do 2500 Kč s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 150 Kč
  2. při objednávce nad 2500 Kč, doprava kurýrní spoločnoťou - 0 Kč
 3. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží) - 30 Kč
  2. platba pomocí platební brány GoPay na základě zvoleného druhy platby - 0 Kč
  3. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet - 0 Kč
 4. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 5. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího momentem převzetí věci od prodávajícího nebo dopravce.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí osoba zmocněná kupujícím převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, pověřeného doručit zboží nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Z.z.. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2.  Pokud prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající mu z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím .
 3. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: www.bosp.cz/help.
 4. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě (ne v exteriéru), a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží (například: v interiéru na pevném a čistém povrchu, nikoliv v exteriéru). Při zkoušení obuvi je nutné mít při zkoušení na chodidle ponožku.
 5. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný (to znamená, vyzkoušení obdobným způsobem jako v kamenné prodejně, nikoliv v exteriéru).
 6. Kupující zboží nezasílá na dobírku, zásilka nebude převzata. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.
 7. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je používán, poškozený nebo neúplný (například: nošena nebo špinavá obuv z použití v exteriéru), zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 Občanského zákoníku ve skutečné výši, při obuvi, ponožkách nebo stélek do obuvi a pod. dochází k 100% znehodnocení zboží a je dále neprodejný, neboť takto použité zboží prodávající nemůže prodávat dále z hygienických i vizuálních důvodů (například: obuv je znečištěná).
  • Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy. Náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu kalkulovány podle částky rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy. Při obuvi, ponožkách nebo stélek do obuvi a pod. dochází k 100% znehodnocení zboží a je dále neprodejný, neboť takto použité zboží prodávající nemůže prodávat dále z hygienických i vizuálních důvodů, například obuv je znečištěná. V takovém případě bude od kupujícího požadována 100% částka hodnoty zboží v době uzavření kupní smlouvy.
 8. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
 9. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 10. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.. Poznámka k bodu 6. - mezi tyto se řadí například zboží zhotovené na základě požadavků spotřebitele zboží který nelze z hygienických důvodů vrátit pokud byl zabalen a tento obal byl porušen, prodej záznamů pokud byl jejich ochranný obal porušený a podobně, přičemž aktuální znění je dostupné v platném zákoně uvedeném v tomto bodě.
 11. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží. Pokud spotřebitel zjišťuje povahu, vlastnosti a funkčnosti zboží (například obuvi) nad rámec pro zjištění funkčnosti a vlastnosti zboží (například: obuv se testuje v exteriéru na ne čistém povrchu), tak pro prodávajícího dochází k 100% znehodnocení zboží a je dále neprodejný, protože takto použité zboží prodávající nemůže prodávat dále z hygienických i vizuálních důvodů (například: obuv je znečištěná).
 12. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 

 1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží,
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
  2. zajistit aby nabízené zboží splňovalo právní předpisy platné v SR,
  3. spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z..
 3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  1. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail,
  3. právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  4. právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  5. právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  6. právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
  7. právo na přenositelnost osobních údajů,
  8. právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k zpracovávaným osobním údajů.
 5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.ktoré jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
 6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 8. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.
 12. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu, tak  souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.
 13. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.
 14. Kupující souhlasi se zpracováním osobních údajů za účelem zkvalitňování služeb na základě hodnocení zákazníků, které je prováděno prostřednictvím společnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika.
 15. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

 

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 

 1. Prodávající má právo na náhradu škody ve výši 250 Kč (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk a saec.sk.
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Z.z,, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. jakož i Zákona č. 513/1991 Z.z..
 8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 1. října 2023.

 

V Bardějově, 1. října 2023

Vyrobeno v Evropy

Vzhledem k nové legislativě platné od 1.1.2022 od vás potřebujeme souhlas s pouziváním souborü cookies.  Co jsou zač cookies? Cookies jsou malé textové soubory, které mohou bÿt používány webovými stránkami, aby zefektivnily uživatelský zážitek. Díky cookies vám můžeme nabízet zboží podle toho, co opravdu hledáte a chcete najít. Zákon uvádi, že můžeme ukládat cookies na vašem zarizení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení. Po kliknutí na tlačítko „Zobrazit detaily" se můžete kdykoliv svobodně rozhodnout, které typy užití chcete povolit. Další podrobnosti naleznete v našich Informacích o zpracování osobních údajú