• Košík je prázdny

  ×

  Obchodní podmínky

  Obchodní jméno (sídlo firmy podle registru)

  OBUV – ŠPECIÁL, spol. s r.o.

  Ulice a číslo

  Dukelská 19

  PSČ a město 085 01 Bardejov
     
  IČO

  36458503

  DIČ

  2020027064

  IČ DPH

  SK2020027064

  Zápis v rejstříku

  Společnosť je zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, ve vložke číslo 11443/P

     
  Bankovní spojení

  VÚB, a. s.

   

  č.ú.: 3217003353/0200

     
  Telefón

  +421 54 4880 636

  Email odbyt@obuvspecial.sk
  Příjem objednávek přes e-shop  nonstop
     
  Provozní doba

  pondělí až pátek od 08.00 do 16.00 hod

  Zodpovedný vedouci Domink Maťaš
  Prevádzka

  Dukelská 19, 085 01 Bardejov

  Orgán dozoru

  Inspektorat Slovenskej obchodnej inspekce se sídlom v Prešove pro Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6

  080 01  Prešov 1

  tel: 051/7721 597

  e-mail: pr@soi.sk

   

   

   

   

   

   

  Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu​ www.bosp.cz

   

  Článek I. 

  Vymezení pojmov

   

  1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., so sídlom Dukelská 19, 085 01 Bardejov.

  2. Prodávajúcim je OBUV-ŠPECIÁL, spol. s r.o., se sídlem Dukelská 19, 085 01 Bardejov.

  3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.bosp.cz je společnosť OBUV-ŠPECIÁL spol. s r.o., se sídlem Dukelská 19, 085 01 Bardejov

  4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Z. z. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

  5. E-shopům je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

  6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.

  7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

  8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

  9. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci, pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

   

  Článek II. 

  Cena

   

  1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.

  2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

   

  Článek III. 

  Objednávka

   

  1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

  2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaných zboží a služeb a tedy objednávka se stává pro spotřebitele závaznou.

  3. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím jestliže zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je odeslání zboží.

  4. Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu odst. 3. tohoto článku.

  5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

  6. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě na vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodu např. že zboží se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě odávateľa, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyššj moci, může objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail nebo telefonický kontakt. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento mu je povinen vrátit do 14 dní.

   

  Článek  IV. 

  Platobní podmínky

   

  1. Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

      a. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

      b. platba prostřednictvím platební brány GoPay

      c. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude dodání po obdržení peněžních prostředků na náš účet

      d. platba při osobním převzetí na prodejně v Bardějově, Dukelská 19, 085 01 Bardejov

   

  2. Poplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

  3. Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

  4. Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

      a. slevu z ceny za registraci do eshopu

      b. slevu za opakovaný nákup

      c. slevu na základě jednorázového slevového kupónu

  5. Poskytované slevy není možné kumulovat.

   

  Článek V. 

  Dodací podmínky

   

  1.  Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

  2. A pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratším čase.

  3. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.

  4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod jak i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

  5. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.

  6. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

       a. kurýrní společnosti DPD, se sídlem Technická 4313/7, 821 04 Bratislava

       b. prostřednictvím služby Zásilkovna, provozována společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava

       c. osobně na zvolené provozu v Bardějově, Dukelská 19, 085 01 Bardejov

  Článek VI.

  Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

   

  1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravní účtujeme:

      a. při dopravě kurýrní společností s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 150 Kč

      b. při doručení službou zásilkovni s doručením do 3 pracovních dnů po expedic z našeho skladu - 100 Kč

      c. pri objednávke nad 2550 Kč je doprava zdarma - 0 Kč

  2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):

        a. při dopravě kurýrní společností s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 150 Kč

       b. při doručení službou zásilkovni s doručením do 3 pracovních dnů po expedic z našeho skladu - 100 Kč

       c. při objednávce nad 2550 Kč je doprava zdarma - 0 Kč

  3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

  4. Prodávající může zaslat zboží který je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započítány v objednávce.

   

  Článek VII.

  Převod vlastnického práva

   

  1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

  2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

   

  Článek VIII.

  Storno kupní smlouvy

   

  1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, který je vyráběn na zakázku podle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

   

  Článek IX.

  Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

   

  1. Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen "Zákon") podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

  2. Spotřebitel je povinný, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací - např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou.

  3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

  4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručen zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

  5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

  6. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. CFU

  7. Spotřebitel snáší případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

   

  Článek X.

  Práva a povinnosti smluvních stran

   

  1. Za strany se pokládá prodávající a kupující.

  2. Kupující je povinen:

      a. převzít objednané zboží,

      b. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu,

      c. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotný zboží při jeho přebírání.

  3. Prodávající je povinen:

      a. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

      b. spolu s zboží nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

   

   

  Článek XI.

  Ochrana osobních údajů

   

  1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

  2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z..

  3. Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

  4. Dotyčná osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

  a. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,

  b. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajících se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,

  c. právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,

  d. právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě pokud nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,

  e. právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,

  f. právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,

  g. právo na přenositelnost osobních údajů,

  5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.ktoré jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.

  6. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heuréka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.

  7. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.

  8. Soubory cookies si můžete kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

  9. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

  10. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

  11. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

  12. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely SMS marketingu souhlasil se zasíláním SMS zpráv na kontaktní telefonní číslo.

  13. Osobní údaje pro SMS marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, telefonní číslo jsou poskytnuty na dobu pěti let.

  14.  Kupující souhlasi se zpracováním osobních údajů za účelem zkvalitňování služeb na základě hodnocení zákazníků, které je prováděno prostřednictvím společnosti Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká Republika.

  15. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje už nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

   

  Článek XII.

  Náhrada škody při nepřevzetí zboží

   

  1. Prodávající má právo na náhradu škody ve výši 250 Kč (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nekompenzují resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. X bod 2. písm a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.

  2. Při určování výše náhrady škody, prodávající zohledňuje především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.

  3. Prodávající má právo i neuplatňovat si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

   

  Článek XIII.

  Závěrečná ustanovení

   

  1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.

  2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou reklamační podmínky.

  3. Odesláním objednávky si kupující přečetl všeobecné obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.

  4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk

  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím jako i jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.

  6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.

  7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách jako v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 CFU, Zákona č. 102/2014 CFU, Zákona č. 122/2013 CFU, Zákona č. 22/2004 CFU jakož i Zákona č. 513/1991 CFU

  8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.

  9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 12. června 2020.

   

   

  V Bardějově, 22. června 2020

   

  Vyrobeno s pro Česko

  Tyto internetové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto internetových stránek s tím vyjadřujete svůj souhlas. Ďalšie informácie